+ Organy

Łukasz Mosur

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną im. Henryka Melcera w swoim rodzinnym mieście Kaliszu, w klasie organów prof. Kazimierza Madziały. Studia licencjackie w Uniwersytecie Muzycznych Fryderyka Chopina ukończył pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego. Obecnie studiuje na roku dyplomowym w tej samej uczelni, w klasie organów prof. Magdaleny Czajki oraz w Musikhochschule Lübeck, w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. W roku 2011 odbywał tam studia w ramach programu Erasmus. Jako solista i kameralista występuje w kraju, a także poza jego granicami.

Jest laureatem konkursów: I nagroda na konkursie organowym odbywającym się w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Mendelssohn-Eben” w Krakowie, II nagroda na II Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in Memoriam” w Poznaniu, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Kucharskiego w Łodzi, II nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji kompozytorów litewskich na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. K. Ciurlionisa w Wilnie (Litwa), II nagroda specjalna na konkursie Possehl–Musikpreis w Lubece (Niemcy). 

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda Weinbergera, Haralda Vogla, Pietera van Dijka, Bernharda Gfrerera, Daniela Rotha, Johna Butta, Guy Boveta, Joachima Grubicha, Gerharda Gnanna, Jacquesa Oortmerssena, Michaela Radulescu, Christopha Bosserta, Zsigmonda Szathmáry. Stypendysta Ministra Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury, fundacji Ad infinitum.

REPERTUAR

Warren Benson – Aeolian Song

Dariusz Przybylski - Dreamming Tiffany after breakfast op.53

Miłosz Bembinow - Komeditation

Miłosz Bembinow - Mały Szkic

Robert Schumann – Adagio i Allegro As – dur op. 70

Jacques Ibert – Historie

Charles Koechlin - Etiudy